021-44124850

اقامت بلند مدت

7 / 10
از 4 کاربر

اقامت بلند مدت

هنگام سفر به کشورهای خارجی با نگاهی به برگه ی ویزا و یا مهر درج شده در پاسپورت آن می توانیم دریابیم که نوع ویزای ما چیست

منظور از نوع ویزا تقسیم بندی آن به انواع ویزای توریستی، ویزای کاری و ....می باشد که این ویزاها در دو دسته ی اقامتی، اقامت کوتاه مدت و اقامت بلند مدت تقسیم بندی می شوند.

اقامت بلند مدت

اقامت کوتاه مدت اقامتی ست که معمولا محدوده ی زمانی معین شده برای آن کمتر از یک سال باشد و قابل ذکر است که ویزاهای توریستی مختلف مانند ویزای ویزیت، ویزای بازدید تجاری و ...... و همچنین ویزاهایی مانند ویزای فرصت مطالعاتی و بعضی ویزاهای جستجوی کار چزو اقامت های کوتاه مدت هستند که گاهی قابل تمدید و یا قایل تبدیل به ویزاهای بلند مدت تر بوده و گاهی پس از پایان دوره ی تعیین شده باید رجعت صورت پذیرد.

اما دسته ی دوم تحت عنوان اقامت بلند مدت شناخته می شود به این معنی که محدوده ی زمانی آن بیش از یک سال بوده و یا فارغ از تعیین محدوده این ویزا بخشی از ویزای بلند مدت دیگری است.

به طور مثال بسیاری از ویزاهای تحصیلی جزو اقامت های بلند مدت به حساب می آیند ( حتی تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد نه ماهه انگلستان ) چرا که تحصیل در مقطع لیسانس معمولا بیش از سه سال و در مقطع فوق لیسانس و دکترا به ترتیب بیش از یک و دو سال هستند بنابراین اقامتی بلند مدت به شمار می آید. همچنین بعضی از ویزاهای کاری مانند اسکیل ورکر استرالیا و کانادا شما را وارد یک پروسه ی اقامت بلند مدت می کند. مثال دیگر می تواند ویزای ازدواج و یا ویزای نامزدی و ویزای الحاق به خانواده باشد که در این نوع ویزا نیز فرد متقاضی از ابتدا وارد پروسه ی اقامت بلند مدت و یا حتی می توان گفت بدون محدوده ی زمانی و اقامت دائم شده است مگر این که فعالیت خاصی منجر به بازگشت فرد شود.

 

شرایط تبدیل اقامت بلند مدت

به طور معمول اقامت های بلند مدت قابل تبدیل به ویزاهای دیگر هستند مثلا فردی که برای تحصیل وارد کشور دانمارک شده است می تواند آن را به ویزای کاری دانمارک تبدیل کند.

به طور کلی برای تبدیل اقامت های بلند مدت اما محدود به اقامت دائم یک کشور نیاز است که شرایط اخذ اقامت دائم کشور مقصد مد نظر قرار گیرد.

 

انواع ویزا

در توضیح انواع ویزاها از نوع تقسیم بندی آن از جنبه ی تعیین نوع سفر به کشورهای مختلف و همچنین مدت تعیین شده ی آن، ویزاها به چهار نوع A، B، C، D تقسیم می شوند.

ویزای نوع A

ویزای کوتاه مدتی که در آن فرد باید مستقیما وارد کشور مقصد شده و قادر به تغییر مسیر و یا تغییر نوع وسیله ی حمل و نقلی خود نیست.

ویزای نوع B

ویزای کوتاه مدتی که همانند ویزای نوع A  بوده با این تفاوت که فرد قادر به تغییر نوع وسیله ی حمل و نقلی خود می باشد.

ویزای نوع C

به نوع ویزاهای توریستی و کوتاه مدت با محدوده ی زمانی مشخص اتلاق می شود.

ویزای نوع D

ویزای بلند مدتی ست که در آن فرد اجازه ی اقامت در کشور مقصد را داشته و می تواند به صورت نامحدود به کشور مبدا و یا کشورهای دیگر سفر کند

 

دور از انتظار نیست که مطالب فوق ذکر پاسخگوی پرسش های متنوع متقاضیان مهاجرت به کشورهای مختلف نیست چنانچه نیاز به راهنمایی ها و مشاوره های بیشتر در رابطه با انواع ویزای تحصیلی، ویزای کاری، ویزای ازدواج و ویزای توریستی و دریافت اقامت بلند مدت و راه های اخذ ویزای اقامت بلند مدت  دارید در نتیجه ی تماس با مشاورین ما در موسسه بین المللی راد میتوانید از مشاوره ی رایگان بهره مند شوید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده