درباره ما

کارگروه تخصصی تحصیل و کار پزشکی

موسسه بین الملی راد یکی از موسسات با سابقه در امر مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی در رشته های پزشکی و غیر پزشکی و همچنین اخذ ویزای کاری برای  پزشکان و مهندسان و ... است که در ایران، انگلستان، کانادا، استرالیا، و کشورهای اروپایی مانند دانمارک، آلمان، نروژ و  چند کشور دیگر دارای مشاوران حقوقی می باشد. این مجموعه با سابقه ی تخصصی در امر مشاوره مهاجرت و همچنین اخذ ویزا های تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری، ازدواج و... همواره می تواند بهترین خدمات را به موکلین خود عرضه نماید.